Misa Ståhl-Norrholm

Misa Ståhl-Norrholm (f. 1973) är från Kvevlax, Korsholm, och har fått sin musikutbildning vid Svenska yrkeshögskolan i Jakobstad och Åbo yrkeshögskola. Sedan 2016 driver hon Misas pianoskola i Åbo och är även verksam som ackompanjatör och sångare. Hon har tidigare lett Åbo Sångarbröder Musices Amantes (ÅSMA) och är sedan hösten 2020 Aurorakörens dirigent. Misa Ståhl-Norrholm är också medlem i Finlands svenska körförbunds musikutskott.

– Det är bra att ha roligt men ännu roligare att vara bra.

Som dirigent och pedagog vill Misa inspirera till utveckling. Sångteknik, samklang, tilltalande och relevant repertoar går hand i hand med sångarglädjen och det välkomnande och fina sammanhang som en kör kan vara. Att tillsammans jobba idogt och sedan få glädjas över att kunna bjuda konsertpubliken på en upplevelse är enligt Misa den bästa känslan som finns!